Traumaverwerking / brainspotting 

Als kinderen of jongeren schokkende gebeurtenissen meemaken, kunnen zij daar psychische problemen van krijgen. Deze kunnen leiden tot een trauma. Ervaringen die tot een trauma leiden kunnen erg verschillen. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk of een bijtincident met een hond. Soms kan het ook gaan om regelmatige gebeurtenissen, zoals mishandeling, misbruik, agressie, pesten, huiselijk geweld of emotionele verwaarlozing. Vaak is het een samenspel van verschillende factoren.

Een trauma kan de ontwikkeling van kinderen ernstig verstoren.  Bij Bries kan gewerkt worden aan traumaverwerking door middel van brainspotting.

Wat is brainspotting?

Brainspotting is een nieuwe vorm van individuele traumaverwerking en is ontstaan vanuit EMDR, een bekende vorm van traumaverwerking. Het is bij ‘toeval’ ontdekt door David Grand, toen hij een cliënt behandelde met EMDR. Tijdens een sessie ontdekte hij dat ze vaak naar één punt keek, een zogenaamde ‘spot’.  Een brainspot is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatisch of emotioneel geladen ervaring in het brein. Het is in feite een fysiologisch subsysteem waarin de emotionele ervaring van het trauma, in de vorm van een herinnering, wordt vastgehouden.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt, bijvoorbeeld naar boven of beneden. In feite duidt deze oogpositie aan dat er bepaalde informatie uit het brein wordt opgehaald. Zo is het ook met pijnlijke herinneringen en trauma. Deze worden opgeslagen in ons brein, in combinatie met een lichamelijke sensatie (bijvoorbeeld trillen, misselijkheid, herbeleving). 

Hoe werkt het precies?

Brainspotting werkt met de diepste gedeelten van ons brein en het lichaam door de directie toegang tot autonome en het limbisch systeem in het centrale zenuwstelsel. Tijdens de behandeling wordt gezocht naar een oogpositie die gekoppeld is aan een lichamelijke sensatie die gevoeld werd gedurende het trauma. Het kan ook zijn dat er geen herinnering meer is aan het trauma, maar dat er nog wel lichamelijke, vaak onbegrepen, restklachten zijn. Dan wordt de lichamelijke pijn de ingang om te zoeken naar een oogpositie die de pijn even versterkt, waardoor de herinnering die eraan gekoppeld is, wordt ontdaan van emotionele lading. 

Voor wie?

Brainspotting is geschikt voor (jonge) kinderen, omdat het verhaal over het trauma niet de ingang hoeft te zijn voor behandeling. Daarnaast is er minder risico op hertraumatisering. Ook kan aan preverbaal trauma worden verwerkt door middel van brainspotting. Brainspotting kan heel goed geïntegreerd worden in andere vormen van therapie en wordt vaak in combinatie met spel, creativiteit of het werken met de dieren ingezet.

Kijk voor meer informatie op www.brainspotting.nl

Pin It on Pinterest