Theraplay

Interactietherapie die de onderlinge band tussen kind en (pleeg)ouder/verzorger versterkt

Therapie op basis van Theraplay® is gericht op het versterken van de band tussen ouder en kind. De therapeut begeleid ouder en kind in de behandeling door speelse, grappige, verzorgende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ervaart de ouder hoe hij of zij het gedrag van het kind beter kan begrijpen, reguleren en hoe het kind zijn of haar liefde kan leren accepteren. Dit helpt het kind om zich veilig te voelen.

Therapie op basis van Theraplay® is gebaseerd op de hechtingstheorie. Dit is de overtuiging dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van de ontwikkeling van kinderen. De therapie kan vanaf de babyleeftijd tot aan de pubertijd worden ingezet.

Redenen om therapie op basis van Theraplay® te starten:

Deze therapie wordt succesvol ingezet om kinderen te helpen bij een grote variëteit aan problemen:

 • Boosheid, agressie of storend gedrag (acting-out gedrag)
 • Opstandig of controlerend gedrag
 • Verlegen, teruggetrokken, aanhankelijk of claimend gedrag
 • Hechtingsproblemen of gevoel van onveiligheid
 • Wanneer er sprake is van (vroegkinderlijk) trauma en/of verwaarlozing
 • Ontwikkelingsstoornissen (ASS/AD(H)D

Redenen voor een ouder om met deze therapie te starten:

 • Het gevoel te zijn vastgelopen met uw kind.U begrijpt uw kind niet (meer).
 • Er is een negatieve dynamiek tussen u en uw kind
 • Uw kind is een tijd uit huis geweest en u wilt uw band met uw kind versterken
 • U heeft zelf nare ervaringen opgedaan in uw verleden en wil graag dat uw kind een andere ervaring krijgt met u als ouder, maar uw weet niet precies hoe u dat aanpakt

Redenen voor een ouder om met deze therapie te starten:

 • (Pleeg-)ouders/verzorgers doen mee in de behandeling. Spelen staat centraal
 • Het is een ervaringsgerichte therapie
 • Het richt zich op het ‘hier en nu’ en niet op de nare dingen die mogelijk in het verleden zijn gebeurd
 • Het is geschikt voor hele jonge, nog niet sprekende kinderen. Taal en verbeeldend spel zijn niet nodig voor de werking van de therapie
 • Het is geschikt voor kinderen met hun biologische ouders, maar ook met pleeg- en adoptieouders of andere belangrijke verzorgers (hechtingsfiguren)
 • Na gemiddeld 3 sessies is er een ouder feedback sessie waarin aandacht is om eigen thema’s van (pleeg)ouders/verzorgers te onderzoeken en bespreken
 • Alle sessies worden gefilmd, beelden worden bekeken en besproken tijdens feedbacksessies met (pleeg)ouders
 • Therapie op basis van Theraplay® kan in combinatie met andere vormen van (trauma-)behandeling plaatsvinden

Binnen Praktijk Bries wordt gewerkt met elementen van Theraplay in de therapie. Daarnaast kan de therapie aangevuld worden met:

Download onze flyer over Theraplay®

Benieuwd of therapie met elementen van Theraplay of een ander vorm van therapie passend is voor u en/of uw kind? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Pin It on Pinterest