Therapie met behulp van paarden

Kracht van dieren in therapie

Hoe werkt het?

In de natuur leven paarden en ezels in kuddes, omdat ze samen sterker zijn dan alleen. Ze zijn binnen de kudde afhankelijk van elkaar en hebben ook verschillende rollen. Het ene paard is bijvoorbeeld meer leidend en het andere volgend. Het is belangrijk dat ieder kuddelid gezond is, zodat het kan mee vluchten als er gevaar dreigt.

Paarden proberen elkaar te steunen door bijvoorbeeld bescherming te bieden in de positie die ze innemen ten opzichte van elkaar. Door middel van lichaamstaal vertellen ze elkaar wat ze nodig hebben. Paarden screenen hun omgeving voortdurend op gevaar, dat is hun instinct, ook al staan ze in Nederland veilig in een wei of stal.Zodra je als mens bij een paard in de buurt komt, zien ze jou als onderdeel van hun kudde en word je ook ‘gescreend’ of gespiegeld. Ze spiegelen wat er bij jou van binnen leeft, en nemen dan een positie in ten opzichte van jou, naar gelang wat ze bij je opmerken.

Dit kan iets zijn waar je je al bewust van bent, bijvoorbeeld onzekerheid of verdriet. Het kan ook iets zijn waar je je nog niet bewust van bent.Het spiegelgedrag van het paard kan je helpen om jezelf beter te leren kennen of te leren voelen wat het paard al heeft gevoeld.

In het werken met kinderen jongeren wordt op een speelse manier het spiegelend vermogen van de paarden en ezels ingezet. Afhankelijk van de leeftijd van het kind/jongeren wordt het reflectief vermogen gebruikt om te onderzoeken wat het gedrag van het paard kan zeggen over jou en kan er praktisch geoefend worden met nieuw gedrag.

Denk hierbij aan vaardigheden als grenzen aangeven, grenzen accepteren, plannen, organiseren, beurt verdelen, omgaan met teleurstelling en flexibiliteit. Ook werkgeheugen, plannen en organiseren kan worden geoefend met het werken met de paarden.

Naast de paarden zijn er ook twee ezels en een hond. De ezels lijken in hun gedrag op paarden, maar zijn qua temperament wat gelijkmatiger en zullen eerst zelf even kijken of ze kunnen vechten, voordat ze gaan vluchten. Dat is ook terug te zien in de manier waarop er met ze kan worden gewerkt.

Het werken met dieren werkt voor veel kinderen stress verlagend. Daarnaast is het een grote meerwaarde dat onze viervoeters zonder oordeel zijn over wat we doen en wie we zijn. Dat maakt jezelf kwetsbaar opstellen een stuk eenvoudiger. Het werken met de dieren vindt vooral plaats naast het dier en je hoeft geen ervaring te hebben met paarden of ezels. 

Anders leren met paarden/ezels

Bij Bries kan ook de methode ‘Anders leren met paarden’ worden toegepast. ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 worden geholpen op een andere manier hun lesstof tot zich te nemen en daarbij krijgen ze hulp van de paarden. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.

Elke sessie start met een korte, visuele instructie, de leerstof wordt topdown aangeboden: je krijgt eerst een totaaloverzicht op papier. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de bak (een afgezet stuk weiland of zand) wordt de topdownkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft. Na het klaarmaken van het paard volgt een warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren. Vervolgens wordt de leerstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.

Er bestaan verschillende modules, zoals rekenen, taal, klokkijken. In overleg wordt bepaald welke modules van toepassing zijn.

Pin It on Pinterest