Tarieven

Een therapiesessie bedraagt € 90,- per uur.   Overleggen met externe instanties, zoals scholen, CJG, geldt het uurtarief, naar rato berekend.  Voor telefonische of online consulten wordt naar rato van het aantal minuten het uurtarief gerekend. 

 

Telefoongesprekken en verslaglegging

Telefoonmomenten langer dan 30 minuten worden in rekening gebracht.
Tot 30 minuten valt een telefoongesprek onder het begeleidingstraject.

Voor verslaglegging (op aanvraag van ouders/verzorgers) wordt 60 minuten (€ 80,-) gerekend.

Vergoedingen

Meerdere zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor therapie geheel of gedeeltelijk. Dat doen ze op basis van het feit dat Bries is aangesloten bij:

  • De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
  • Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ)

Informeer bij je zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor vergoeding van (een deel van) de kosten voor therapie. Ook kan jeugdzorg via de gemeente worden vergoed, informeer bij het centrum voor jeugd en gezin van jouw gemeente.

Praktijk Bries heeft een contract voor ambulante (specialistische) jeugdhulp binnen de regio Foodvalley. Hieronder vallen de plaatsen; Veenendaal, Rhenen, Achterberg, Barneveld, Ederveen, Ede, Nijkerk, Voorthuizen, Renswoude, Kootwijkerbroek en Scherpenzeel. Voor pleegkinderen geldt het woonplaatsbeginsel en is er vaak een maatwerkovereenkomst mogelijk via de gemeente van herkomst. 

Registratienummers en AGB codes

In sommige gevallen wil de zorgverzekeraar de volgende gegevens weten. Deze staan ook vermeld op de factuur.

  • Registratienummer NFG (Vakgroep VPMW) 8608
  • Registratienummer RBCZ:180576R
  • Registratienummer SKJ: 100020913
  • AGB-code zorgverlener: 90-105390
  • AGB-code praktijk: 90-064668

Voorwaarden en privacy

Op de behandeling bij praktijk Bries zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Die kunt u hieronder lezen. Ook vindt u hier informatie over het privacy beleid van Bries.

Pin It on Pinterest