Systeemgerichte benadering

Wat is het systeem?

Een systeemgerichte benadering houdt in dat ik alle kinderen die komen, zie als onderdeel van hun systeem, ouders en grootouders. Immers, zonder ouders zouden zij niet bestaan. Onder het systeem worden familiebanden verstaan, maar ook bijvoorbeeld relaties die zijn ontstaan naast de familiebanden.

Een kind is onlosmakelijk verbonden aan ouders door middel van wederzijdse beïnvloeding en loyaliteit ten opzichte van beiden is niet te onderschatten. Wanneer er stagnatie is in de ontwikkeling van kinderen, stagneren in feite ouders en kinderen samen.

Ouderbegeleiding

Tijdens ouderbegeleidingsmomenten krijgen ouders de gelegenheid om te onderzoeken welke invloeden zij meenemen vanuit het gezin van herkomst in de benadering van hun eigen kind. Vaak geeft dit veel meer zicht op de patronen die in een gezin zijn en kunnen eventuele belemmeringen worden opgespoord.

Ouderschap is iets wat je erbij krijgt als je een kindje verwacht en krijgt, maar vraagt soms meer van je dan van te voren gedacht. Ook zijn er soms tegenstrijdige gevoelens rondom het gedrag van je kind, wat kan zorgen voor extra draaglast.

Uit ervaring is gebleken dat het betrekken van ‘het systeem’ bij de begeleiding van kinderen, hele zinvolle openingen geeft en dat het ervoor zorgt dat een kind beter in zijn/haar vel gaat zitten.

Pin It on Pinterest