Mijn aanpak

De begeleiding die wordt geboden is ter ondersteuning van het kind om de eigen kracht meer te gaan ontdekken, te ervaren en in deze kracht te gaan staan. Daarnaast staat de cliënt centraal en werk ik ervaringsgericht. Weten dat je dingen bijvoorbeeld anders kunt aanpakken, of weten dat je ouders het beste met je voor hebben, betekent niet altijd dat je dat ook zo voelt. Het ‘weten dat’ is een cognitieve overtuiging, maar de ervaring kan soms zo anders voelen. Door een brug te slaan naar voelen van een positieve ervaring, creëer je een positieve ervaring die je opslaat als herinnering. Daar kun je op een lastig moment op teruggrijpen.

Verloop traject

Eerst vindt er een aanmelding plaats per mail/telefoon, waarbij een inschatting wordt gemaakt of de vraag passend is bij mijn begeleidingsmogelijkheden. Daarna volgt een intake waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Het is van tevoren lastig inschatten hoe lang een traject gaat duren. Deze is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig.

Gedurende het behandeltraject worden ouderbegeleidingsmomenten ingepland, waar de hulpverlening wordt geëvalueerd en ouderthema’s worden gesproken. Hierbij worden ook de paarden soms ingezet als hulpmiddel. Wanneer blijkt dat er meer nodig is, of andere vormen van begeleiding dan wordt er doorverwezen. Dit alles gebeurd in overleg met ouders en het kind.

Wanneer er specifiek gekozen wordt voor Theraplay is er een aangepaste werkwijze. Zie hierover meer onder methode Theraplay.

Methoden

Hieronder vind je een overzicht van methoden en interventies die kunnen worden toegepast tijdens de behandeling:

Pin It on Pinterest