Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die om welke reden dan ook vastlopen of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling of waar zorgen om zijn. Denk daarbij aan kinderen met ASS problematiek, AD(H)D, temperamentvolle kinderen, kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis of anderszins lastige thuissituatie. Pesters, kinderen die gepest worden, hoogsensitieve- en of hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is het een meerwaarde wanneer ouders betrokken zijn bij het coachtraject. Dat kan door een bijvoorbeeld een paardencoachingsessie of door oudergesprekken.

Vanaf welke leeftijd?

Leeftijd van de kinderen om te starten is ongeveer vanaf 4/5 jaar. Er is geen maximumleeftijd, er wordt wel in overleg met het kind, de jongere en de ouders bepaald of de hulpvraag past in binnen mijn begeleidingsmogelijkheden.

Voorbeelden van hulpvragen

Hulpvragen zijn bijvoorbeeld:

  • Ik wil graag meer zelfvertrouwen
  • Ik ben erg verlegen en weet niet hoe ik met vriendjes moet omgaan
  • Mijn ouders snappen mij niet en daardoor heb ik veel ruzie
  • Ik ben steeds druk in mijn hoofd, ik heb last van geluid, wat doe ik eraan?
Hanneke Stam

Jeugdhulpverlener / paardencoach

Ouders

De rol van ouders in de begeleiding van hun kind is essentieel. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In principe is er na elke 5 sessies een oudergesprek waarbij wordt gesproken over de voortgang van de begeleiding en er ook ruimte is voor ouderthema’s.

Elke ouder waarvan het kind in begeleiding is, wordt uitgenodigd voor een sessie paardencoaching. Lees meer over paardencoaching >

Paardencoaching voor volwassenen

Ook is het mogelijk om een individuele sessie of een traject paardencoaching af te spreken, ook wanneer je kind niet bij Bries wordt begeleid. Meer informatie over paardencoaching >

 

Pin It on Pinterest