Mijn aanpak

De begeleiding die wordt geboden is ter ondersteuning van het kind om de eigen kracht meer te gaan ontdekken, te ervaren en in deze kracht te gaan staan. Daarnaast staat de cliënt centraal en werk ik ervaringsgericht. Weten dat je dingen bijvoorbeeld anders kunt aanpakken, of weten dat je ouders het beste met je voor hebben, betekent niet altijd dat je dat ook zo voelt. Het ‘weten dat’ is een cognitieve overtuiging, maar de ervaring kan soms zo anders voelen. Door een brug te slaan naar voelen van een positieve ervaring, creëer je een positieve ervaring die je opslaat als herinnering. Daar kun je op een lastig moment op teruggrijpen.

Verloop coachtraject

Eerst vindt er een aanmelding plaats per mail/telefoon, waarbij een inschatting wordt gemaakt of de vraag passend is bij mijn begeleidingsmogelijkheden. Daarna volgt een intake waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Het is van tevoren lastig inschatten hoe lang een traject gaat duren. Deze is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig.

Na vijf sessies is er een evaluatiegesprek met ouder(s). Hierin wordt de voortgang besproken en verdere verloop van het traject.

Methoden

Hieronder vind je een overzicht van methoden en interventies die kunnen worden toegepast tijdens de begeleiding

AAI

(animal assisted intervention)

Dit is de belangrijkste pijler van Bries, de dieren worden zoveel mogelijk ingezet om, waar mogelijk, de andere methoden te versterken. Lees meer bij de dieren.

Systeemgerichte benadering

Een kind is onderdeel van een systeem (gezin) en onlosmakelijk verbonden aan ouders door middel van onder andere wederzijdse beïnvloeding. Wanneer er stagnatie in de ontwikkeling is, stagneren ouders en kind samen. Door meer zicht te krijgen op je eigen positie binnen het systeem kan er vaak meer wederzijds begrip en inzicht komen, waardoor veranderingen mogelijk zijn. Daarnaast komen er soms ook ouderthema’s aan het licht, bijvoorbeeld door ervaringen die zij zelf hebben gehad en de invloed van deze ervaringen op hun ouderschap. Zie voor begeleiding ouders hier

Lichaamswerk

Door meer bewust te worden van je lijf, kan je positieve gevoelens beter vasthouden en daarnaast wordt je je sneller bewust van dingen die je niet fijn vindt en die stress en balast geven. Door positieve ervaringen te ankeren, kan hierop worden teruggegrepen in lastige situaties. Lichaamswerk kan bijvoorbeeld ook door middel van visualisaties worden ingezet.

Teken je gesprek

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. De gedachten die malen in je hoofd worden één voor één genoteerd en onder ogen gezien. Alles wat je zegt, voelt en wat er gebeurd wordt met passende kleuren gevisualiseerd op papier. Het geeft letterlijk zicht op wat een situatie lastig maakt. Daardoor kan je eenvoudiger komen tot een nieuw inzicht of een oplossing. De basis voor deze  methode ligt in o.a. NLP en de Option-methode. Meer informatie op: www.tekenjegesprek.nl

Ik leer anders

Dit is een methode die speciaal ontwikkeld is voor beelddenkers. Dit zijn mensen die niet in woorden denken, maar in beelden. Kinderen die vastlopen in het onderwijs zijn o.a. vaak beelddenkers. Ze hebben moeite met het onthouden en verwerken van de lesstof. Ze hebben vaak een leerachterstand of er zijn vermoedens van dyslexie of ASS. Door op een andere manier lesstof aan te bieden, en het visueel te maken, lukt het deze leerlingen meestal om wél de tafels te leren of het alfabet te onthouden. Lees meer op: www.ikleeranders.nl

Reflexintegratie

Ieder kind wordt geboren met reflexen, waardoor het bijvoorbeeld kan zuigen. Het lichaam reageert reflexmatig. Gedurende de rijping van de hersenen worden reflexen geïntegreerd in ons zenuwstelsel. De hogere hersenfuncties gaan de taak van de reflex overnemen en het wordt een bewust aangestuurde handeling. Bij ieder mens zijn bepaalde reflexen niet of niet voldoende geïntegreerd. Daardoor blijft het lichaam reflexmatig reageren. Dit ben je je niet bewust, aangezien reflexen worden aangestuurd vanuit de hersenstam. Reflexintegratie zijn een reeks motorische oefeningen die gericht zijn op  herstel en rijping van het centrale zenuwstelsel. Dit wordt gedaan op een behandeltafel.  Het stimuleren én integreren van reflexpatronen stimuleert het zelfregulerend vermogen van het lichaam om een volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Dit heeft direct effect op motoriek, emotioneel welzijn en leerprestaties. Lees meer op: www.masgutovamethode.nl

Spel

Er zijn allerlei materialen aanwezig om mee te spelen. Kinderen spelen vaak onbewust hun emotionele behoeften uit. Door te spelen en met kinderen te spelen leert een kind zijn gevoelens meer te verwoorden. Daarnaast kan spel worden ingezet om nieuw gedrag aan te leren of te bevestigen.  Ook kan het helpen om situaties meer inzichtelijk te maken voor kinderen.

Creativiteit

Tekenen, schilderen, knutselen terwijl je je verhaal vertelt. Door iets te doen met je handen, helpt het vaak om dingen te vertellen die lastig of spannend zijn. Daarnaast kan er concreet gewerkt worden met tekenopdrachten.

Pin It on Pinterest